Pistolklubb,  Skyting

Om Orkla Pistolklubb

Orkla Pistolklubb ble grunnlagt som klubb i november 1976. Klubben hadde den gang sitt utspring fra den langt eldre klubben Orkla Skytterlag (DFS). Klubben lød navnet Orkla Skytterlags Pistolgruppe, og var via sin assosiasjon med DFS medlem av Norges skytterforbund. Etterhvert som pistolklubben vokste i medlemstall og behovet for et eget anlegg vokste frem, ble klubben i 1984 skilt ut av DFS og opprettet som en egen selvstendig klubb. Samtidig med skille fra DFS ble navnet endret til dagens Orkla Pistolklubb, og man søkte medlemskap i Norges skytterforbund som selvstendig klubb.

De tidlige årene

De første årene i klubbens historie hadde man skytebane på Fannrem, ved Ljåmoegga. Siden klubben ikke hadde økonomi til å bygge egen innendørshall, stilte klubbens første formann Hans Mongset opp og lot klubbens medlemmer øve innendørs i hans private smie. Etter 2 år som selvstendig klubb startet man arbeidet med det som skulle bli klubbens nye anlegg, med innendørsbane, utendørsbane og feltskytebane. Takket være velvilje fra både kommune og lokale grunneiere fikk klubben tildelt et større landområde på Gartnerløkka. Arbeidet med det nye klubbanlegget ble i stor grad utført på frivillig basis av medlemmene og deres familiemedlemmer. Arbeidet med det nye anlegget var ferdig 15 mai 1988 og ble høytidelig åpnet av Terje Helmersen, som den gang var president i Norges Skytterforbund, og en av Norges fremste konkurranseskyttere gjennom tidene.

 

Svorkmo Skytterlag
I 1990 inngikk klubben samarbeid med Svorkmo Skytterlag. Samlet fikk klubben over 200 aktive medlemmer og kostnadene ble for begge klubber lettere å bære når man delte på utgiftene med driften av anlegget på Gartnerløkke. Sammen utviklet de to klubbene et av Norges beste klubbmiljø og en rekke nye utøvere startet sin karriere på Gartnerløkka. Skyttere som Geir Aasen, Hanne Brattør, Jim Salamonsen og Hans Trybakk avfyrte alle sitt første skudd på Gartnerløkka. Som klubb er vi utrolig stolt av å ha fostret opp hele fire kongepokalvinnere.

 

Landsskytterstevnet på Gartnerløkka
Takket være det fantastiske arbeidet vårt styre og alle våre medlemmer har lagt ned i alle år, har klubben hatt det ærefulle oppdrag å være vertskap til landsskytterstevne ved to anledninger. Første gang i 1994, da klubbens 10 års jubileum ble kronet med et flott stevne som så mer enn 600 skytter innta anlegget. Og andre gang i 2000 da den lokale skytteren Geir Aasen ble kronet til skytterkonge for første gang.

 

SKRYTE-senteret
Selv om klubben hadde ønsket å for alltid bli værende på Gartnerløkka, måtte man grunnet kommunal omstrukturering flytte fra anlegget i 2008. Det var med et tungt hjerte vi måtte forlate anlegget hvor vi hadde skapt så mange gode minner, men kommunen var behjelpelig med ny treningsbane på det såkalte SKRYTE-senteret på Hongslofeltet. Våre lokaler på SKRYTE-senteret var dessverre ikke passende for mer enn trening, og klubben gikk gjennom flere magre år, før man i 2011 kom til enighet med en lokal grunneier som stilte med et landområde klubben kunne bygge et nytt anlegg på. Med en stor mengde pågangsmot og fantastiske medlemmer, gikk man atter en gang i gang med bygging av et nytt anlegg. Vårt nye anlegg sto ferdig i 2015 og fremstår i dag som et av Norges mest moderne skyteanlegg. Vi arrangerer årlig en rekke skyttertreff og har et meget godt og aktivt miljø. Vi har de siste årene bygd opp en meget god junioravdeling, og har stor tro på at medlemmer fra Orkla Pistolklubb også i fremtiden kommer til å markere seg på nasjonalt nivå.

 

Er du interessert i skyting som hobby eller sport, håper vi du tar turen innom oss en dag. Hjertelig velkommen skal du være.

Privacy Policy