• Pistolklubb,  Skyting

  Nybegynnerkurs

  Norges skytterforbund (NSF) har gjennom årene utviklet en rekke kurs for opplæring av nye skyttere. Alle som ønsker å bli skytter bør starte med et grunnleggende sikkerhetskurs, og kurset tar for seg alt det praktiske rundt våpen og håndtering. Kurset dekker også oppbevaring og transport. De fleste skytterklubber i Norge tilbyr en lang rekke nybegynnerkurs opp til flere ganger i året. Alle klubber bruker det samme kursmateriellet, for slik er man sikret at alle som mottar våpenopplæring i Norge får samme gode opplæring. Typer kurs Sikkerhetskurs Sikkerhet er en rød tråd i dette kurset, men det er også en liten del skytetrening involvert. Sikkerhetsaspektet rundt våpen og ammunisjon er omfattende,…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Luftpistol

  Luftvåpen er en fellesbetegnelse på våpen som bruker co2 (trykkluft) eller gass til å avfyre et prosjektil/ammunisjon. Luftvåpen finnes i flere typer, både som pistol, maskinpistol og rifle/gevær. De mest vanlige er dog rifle og pistol. Begge våpnene brukes aktivt i konkurranser både i Norge og internasjonalt. Avfyringssystem: Uansett type luftvåpen man snakker om er de delt inn i tre kategoriene ut fra hvilken avfyringssystem de bruker. Med avfyringssystem mener vi hvilket løsning de bruker for å avfyre et prosjektil.   Manuell Har man med et manuelt luftvåpen å gjøre, må man fysisk ved hjelp av muskelkraft lade våpenet. Dette gjøres ved at man pumper luft inn i tanken på…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Baneskyting

  Baneskyting er en sport hvor skytterne bruker en enten rifle eller pistol. Sporten er organisert under DFS, Det frivillige skyttervesen og NSF, Norges skytterforbund. Baneskyting er en sport som i de fleste tilfeller utføres på sommerhalvåret på faste skytebaner med tak over deltakerne og faste avstander til blinken. Baneskyting skiller seg således fra feltskyting som foregår på varierende avstander fra midlertidige standplasser med eller uten overbygg. Blinken i baneskyting er enten pappskiver med manuell avlesning eller elektroniske skiver. Med manuell avlesning mener vi skiver hvor det fysisk befinner seg personer i en grav under skivene som leser av resultatet og rapporterer tilbake til standplass via bestemte signaler. Elektroniske skiver er…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Våpenets skyteegenskaper

  Skytevåpen er en fellesbetegnelse på våpen som kan skyte ut et prosjektil med en slik presisjon at det treffer sitt tiltenkte mål. I de fleste tilfeller snakker vi om våpen som bruker en eksplosjon som drivkraft for å avfyre et prosjektil, men det finnes også våpen som bruker ren muskelkraft til å avfyre et prosjektil. Et eksempel på et slikt våpen er pil og bue hvor man bruker en elastisk line som spennes med muskelkraft. Et annet kjent eksempel er en armbryst. Skal man se på den juridiske betegnelsen i Norge, er et skytevåpen et våpen som bruker krutt for å avfyre et prosjektil, eksempler på slike våpen er revolver,…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Hvordan begynne?

  Skyting er en spennende idrett som byr på mange ulike grener og muligheter. Skyting er verken bare for jegere eller profesjonelle utøvere. Tvert imot, det er en sport alle kan delta i, unge som gamle. Skyting er en presisjonsidrett som krever mye av en utøver. Skal man bli en dyktig skytter trenger man både konsentrasjon, mental styrke, og ikke minst balanse. Skyting er som sagt en idrett de alle fleste kan finne seg en passende gren innenfor, dette gjelder også de med funksjonsnedsettelser. Under Norges skytterforbund er det en egen gren for dem som lider av ulike former for funksjonsnedsettelser. Klassen kalles SH- skyting, og per i dag kan man…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Om Orkla Pistolklubb

  Orkla Pistolklubb ble grunnlagt som klubb i november 1976. Klubben hadde den gang sitt utspring fra den langt eldre klubben Orkla Skytterlag (DFS). Klubben lød navnet Orkla Skytterlags Pistolgruppe, og var via sin assosiasjon med DFS medlem av Norges skytterforbund. Etterhvert som pistolklubben vokste i medlemstall og behovet for et eget anlegg vokste frem, ble klubben i 1984 skilt ut av DFS og opprettet som en egen selvstendig klubb. Samtidig med skille fra DFS ble navnet endret til dagens Orkla Pistolklubb, og man søkte medlemskap i Norges skytterforbund som selvstendig klubb. De tidlige årene De første årene i klubbens historie hadde man skytebane på Fannrem, ved Ljåmoegga. Siden klubben ikke…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Ammunisjonskalibre

  Ammunisjom er en fellesbetgnelse på eksplosiver og prosjektiler til ulike håndvåpen og våpensystemer. Ordet ammunisjon kommer fra det Latinske ordet “Munire” som betyr å forsyne. Når man snakker om ammunisjon snakker man om både patroner til pistoler og gevær, rifler etc, samt missiler, granater og eksplosiver piler, til pil og bue. I dag bruker man stort sett bare uttrykket når det gjelder patroner til håndvåpen og større missiler. Historien I en tid hvor skytevåpen var en ny oppfinnelse var det utelukkende svartkrutt, som måtte tennes manuelt, som ble brukt til å avfyre et våpen. Prosjektilet i seg selv var ofte det man måtte ha for hånden. Det kunne være metallbiter,…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Feltskyting

  Feltskyting er en skytesport som har vært arrangert i organisert form siden sent på 1800-tallet. I Norge organiseres sporten under Det frivillige Skyttervesen (DFS) og under NSF Norges skytterforbund (NSF). Feltskyting skiller seg fra baneskyting på flere måter. Feltskyting foregår for det meste på vinterhalvåret, samt våren, og man bruker en langt større variasjon av våpen enn man gjør på baneskyting. Hvor baneskyting på det meste utføres på blinker 300 meter fra standplass, skyter man i feltskyting på blinker på opp til 600 meter i avstand. Siste store forskjell mellom de to grenene er at man i feltskyting aldri bruker faste standplasser med overbygg. I feltskyting vil alle baner være…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Amo-testing

  Det er ikke enkelt å vite hvilken ammunisjon man skal velge. Produsenter produserer en lang rekke forskjellige ammo med ulike egenskaper og belastninger. Om man ikke er godt kjent med alle de ulike produsentene, og man ikke har kunnskap eller utstyr til å lage sin egen ammo, kan det være vanskelig å vite hva man bør velge. Prosjektilvekt, prosjektiltype, hastighet og andre faktorer kan variere mye, selv om ammoen er produsert for det samme våpenet. Heldigvis er det ikke så vanskelig å finne ut av mangfoldet av ammunisjon som tilbys av produsenter som man kanskje tror. Når man først kjenner de forskjellige typene ammunisjon som er tilgjengelige og hvordan de…

 • Pistolklubb,  Skyting

  Velkommen til Orkla pistolklubb

  Velkommen til Orkla pistolklubb sin hjemmeside. Her vil du finne en hel del informasjon om klubben vår, kurs vi arrangerer og ulike typer skyting våre medlemmer bedriver. Uansett om du bare søker informasjon om oss som klubb og hva vi kan tilby deg som skytter, eller du søker generell informasjon om skyting som hobby, håper vi at du finner våre sider å være til god hjelp. Vår historie Orkla Pistolklubb ble grunnlagt tilbake i 1976. Når klubben ble grunnlagt var det som en undergruppe av det som den gang het Orkla skytterlag. Klubben ble grunnlagt for å gi dem som søkte skyting som sport og rekreasjon et tilholdssted. Etter 8…

Privacy Policy