Pistolklubb,  Skyting

Feltskyting

Feltskyting er en skytesport som har vært arrangert i organisert form siden sent på 1800-tallet. I Norge organiseres sporten under Det frivillige Skyttervesen (DFS) og under NSF Norges skytterforbund (NSF). Feltskyting skiller seg fra baneskyting på flere måter. Feltskyting foregår for det meste på vinterhalvåret, samt våren, og man bruker en langt større variasjon av våpen enn man gjør på baneskyting. Hvor baneskyting på det meste utføres på blinker 300 meter fra standplass, skyter man i feltskyting på blinker på opp til 600 meter i avstand. Siste store forskjell mellom de to grenene er at man i feltskyting aldri bruker faste standplasser med overbygg. I feltskyting vil alle baner være ulike da de bruker naturen fritt. Dette medfører også at man ikke vet hvilke forhold man kommer til når man skal skyte. Både avstand, værforhold, støtte til skytter, og våpen vil innen feltskyting aldri være lik fra post til post. Sporten krever dermed langt mer erfaring med avstand- og vindbedømmelse for at man skal treffe blink. Norgesmesterskap i feltskyting arrangeres årlig under Landsskytterstevnet. Det gjennomføres i tillegg mange hundre lokale stevner hvert år, og disse stevnene arrangeres alle av lokale skytterklubber og er alle underlagt samme strenge lovverk som større stevner.

Grovfelt er klassen seniorskyttere og veteraner konkurrere i. I grovfelt skytes det på opp til 600 meter og avstanden er ikke alltid oppgitt på standplass. Blinken i feltskyting er sjelden en skyteskive slik det er i andre grener. I feltskyting bruker man figurer i ulik størrelse og farger. Når skytter ankommer posten må de selv avgjøre hvor lang avstanden er om det ikke er oppgitt. Hva gjelder poeng i feltskyting er det bare to muligheter. Man får poeng uansett hvor på figuren man treffer, men man kan også gå for et bestemt mindre område kalt “innertreff”. Om flere skyttere har like mange treff vil vinner avgjøres ut fra antall innertreff. Skulle man ikke kunne skille to skyttere ut fra antall treff og innertreff, vil det være avgjørende hvor lang avstand man har truffet sine innertreff fra.

 

Finfelt er grenen de yngste skytterne konkurrerer i. Her skytes det under de samme forhold som i grovfelt, men alle figurer er plassert på en avstand av 100 meter. Figurene og innerfelt er dog langt mindre enn de er i seniorklassen. I finfelt kan det også være krav om at enkelte blinker må skytes på i knestående stilling. Dette vil i mange tilfeller gjøre skuddet atskillig vanskeligere, da det medfører av man ikke kan bruke noe form for støtte til våpenet og underlaget er ofte alt annet enn jevnt.

 

Feltskyting med pistol
NFS har en egen gren for dem som ønsker å bruke pistol under feltskyting. Feltskyting er en av de eldste grenene vi har i Norge, og det første organiserte stevne fant sted i 1869. Feltskyting med pistol er inndelt i åtte ulike klasser. Finpistol, Grovpistol, Revolver, Militær, Spesialpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2.

 

Feltløypene som brukes ved pistolskyting inneholder alltid 10 ulike poster hvor skytterne må passe på at alle skudd er avfyrt i henhold til reglene, som blant annet krever at skytteren skal avfyre seks skudd på hver standplass. Skytteren må benytte minimum fire av de seks blinkene som er satt opp for å få poeng på den enkelte standplass. Skytteren må gjennomføre hele sin serie på maks 14 sekunder pr. standplass.

 

På de fleste standplasser er det såkalt “friskyting” som gjelder. Det vil si at det er opp til den enkelte skytter om de ønsker å skyte liggende eller stående, og om de ønsker å bruke en eller to hender. For de som skyter i klassene Magnum 1 og 2, er det påkrevd å bruke to hender til enhver tid. På enkelte standplasser vil det være påkrevd å skyte med en hånd (ikke i Magnum klassene) Avstanden i feltskyting med pistol varierer fra 7 til 70 meter, mens i klassene Magnum 1 og 2 er avstandene mellom 7 og 200 meter.

Privacy Policy