Pistolklubb,  Skyting

Våpenets skyteegenskaper

Skytevåpen er en fellesbetegnelse på våpen som kan skyte ut et prosjektil med en slik presisjon at det treffer sitt tiltenkte mål. I de fleste tilfeller snakker vi om våpen som bruker en eksplosjon som drivkraft for å avfyre et prosjektil, men det finnes også våpen som bruker ren muskelkraft til å avfyre et prosjektil. Et eksempel på et slikt våpen er pil og bue hvor man bruker en elastisk line som spennes med muskelkraft. Et annet kjent eksempel er en armbryst. Skal man se på den juridiske betegnelsen i Norge, er et skytevåpen et våpen som bruker krutt for å avfyre et prosjektil, eksempler på slike våpen er revolver, pistol, maskingevær, rifle og hagle.

Våpen som benytter krutt ble utviklet i Kina på slutten av 1200-tallet, men det var i Europa kruttvåpen første gang ble brukt i den hensikt vi i dag bruker dem. De første kruttvåpen i Europa kom tidlig på 1300-tallet i form av kanoner og håndholdte mortere. Mortere er en enkel granatkaster som ble tatt i bruk under første verdenskrig, og er forgjengeren til dagens mer moderne granatkastere som også er langt mer treffsikker. En morter skyter ut granater i en svak bue, og de første utgavene av våpenet hadde en rekkevidde på bare 150-250 meter. Etter som utviklingen gikk sin gang fikk man bedre og bedre våpen, både ammunisjon og ikke minst avfyringsmekanismer så store endringer mellom 1500- og 1800-tallet.

 

Bruksområder og egenskaper for våpen i Norge
I Norge deler vi i stor grad opp våre våpen ut fra bruksområde og egenskaper til det enkelte våpenet. Den største delen av våpen i Norge finner vi naturlig nok i Det Norske Forsvaret. Den neste store gruppen av våpen i Norge er de som faller inn under kategorien Jaktvåpen og minst er gruppen som vi kaller konkurransevåpen.

 

Militære våpen
Det Norske forsvaret har et enorm utvalg av ulike våpen, men de mest kjente er nok AG3, MP5, MG3 og P80. Alle disse våpnene får man opplæring i når man avtjener sin førstegangstjeneste i Norge. Våpen som er i bruk i militæret har en lang rekke egenskaper, men om de håndholdte våpnene som vi nevnte over har alle et par felles egenskaper. De er enkel våpen å bruke, de har et lett vedlikehold, de er utrolig driftsikker som i en krigssituasjon er viktig, og de er meget treffsikre selv på lang avstand.

 

Jaktvåpen
Norge er en nasjon av jegere. Årlig er det mange tusen nordmenn som tilbringer lange perioder ute i skogen i håp om å felle blant annet elg, ryper, rådyr eller moskus. Det er strenge regler for hvilke våpen man er tillatt å bruke ut fra hvilket dyr man skal jakte på i Norge. Grunnlaget for restriksjoner ligger i at man skal sikre at dyret lider så lite som mulig. Det er derfor f.eks. ikke lov å jakte elg med hagle. En hagle vil trolig ikke gjøre mer enn å skade dyret alvorlig. Skal man jakte elg må man bruke en rifle som har stort nok kaliber og kraft til å ta ned et stort dyr på lang avstand. Skal man derimot jakte rype eller andre fugler, er det en hagle man trenger. En hagle har den egenskapen at den avfyrer et prosjektil med stor spredning. Dette gjør ikke bare til at det er enklere å kunne ta ned en fugl, men det vil sikre at man ikke skader dyret slik at det ikke kan brukes. 

 

Konkurransevåpen
Konkurransevåpen kommer i alle typer og med en lang rekke egenskaper. Innen skytekonkurranser bruker man både, rifle, pistol, og hagle. Med unntak av hagle, som bare brukes innen leirdueskyting, har alle våpen som brukes i konkurranse tre felles egenskaper. De har redusert vekt, de er meget treffsikre (gjerne med flere typer sikter som kan byttes ut) og de har god vektbalanse.

Privacy Policy