Pistolklubb,  Skyting

Baneskyting

Baneskyting er en sport hvor skytterne bruker en enten rifle eller pistol. Sporten er organisert under DFS, Det frivillige skyttervesen og NSF, Norges skytterforbund. Baneskyting er en sport som i de fleste tilfeller utføres på sommerhalvåret på faste skytebaner med tak over deltakerne og faste avstander til blinken. Baneskyting skiller seg således fra feltskyting som foregår på varierende avstander fra midlertidige standplasser med eller uten overbygg. Blinken i baneskyting er enten pappskiver med manuell avlesning eller elektroniske skiver. Med manuell avlesning mener vi skiver hvor det fysisk befinner seg personer i en grav under skivene som leser av resultatet og rapporterer tilbake til standplass via bestemte signaler. Elektroniske skiver er mer vanlig i konkurranseskyting. Baneskyting foregår også i innendørshaller, men det arrangeres ikke nasjonale konkurranser innendørs. Årlig arrangerer de to forbundene flere skytterstevner over hele Norge og sesongen avsluttes med en stor nasjonal samling, Landsskytterstevnet, som arrangeres på sensommeren. Landsskytterstevnet er også kjent som Norgesmesterskapet i baneskyting. Under landsskytterstevnet konkurreres det i alle klasser, både for pistol og rifle. Vinneren i hver klasse blir skytterkonge og får tildelt “kongepokalen”.

 

Ulike klasser
25 meter standardpistol, eller finpistol som det også er kjent, er et internasjonalt skyteprogram som i Norge arrangeres i regi av Norges Skytterforbund. I klassen standardpistol konkurreres det med pistoler som har en munning på 5,6 mm, eller kaliber 22. Pistolen som skal brukes må kunne holde minimum 5 skudd om den skal brukes på bane, og minimum 6 skudd om man skal bruke den til feltskyting. For at en pistol skal kunne godkjennes til konkurransebruk må den ikke veie mer enn 1.400 gram, ikke ha et løp som er lengre enn 153 mm og med en maks avstand mellom for- og baksikte på 220 mm. 25 m standardpistol var i sin tid den første skytesporten damer fikk tillatelse til å delta i under OL i 1984.

 

25 m silhuettpistol er en av skyteøvelsene som organisers under ISSF, International Shooting Sport Federation. 25 m silhuettpistol har vært OL gren helt siden de moderne lekene første gang ble avholdt i 1896. Fram til andre verdenskrig var det store variasjoner i reglene rundt 25 m silhuettpistol, men etter krigen ble det gjennomført en større revisjon av reglene og de regler som ble bestemt den gang er ennå i bruk, både for nasjonale og internasjonale stevner. I klassen 25 m silhuettpistol konkurreres det med pistoler som har en munning på 5,6 mm, altså man bruker et prosjektil av kaliber 22. Pistolen som skal brukes må kunne holde minimum minst 5 skudd, ikke veie mer 1.400 gram inkludert utstyr, ikke ha et løp som er lengre enn 155 mm og med en maks avstand mellom for- og baksikte på 225 mm. Den mest brukte pistolen innenfor denne øvelsen er en Walther SSP.

 

Baneskyting med rifle har en rekke ulike grener det konkurreres innen. Miniatyrskyting, organisert av både NSF og DFS, samt 10 m luftrifle, 50 m rifle liggende, 50 m rifle match, 300 m standardrifle, 300 m rifle liggende og 300 m rifle match. Alle konkurranse med rifle organiseres av  DFS, Det frivillige Skyttervesen.

De mest populære øvelsene med flest utøvere er 300 m standardrifle, og 300 m rifle match.

300 m standardrifle har et skyteprogram som består av 3 gange 20 skudd, utført i alle tre stillinger; liggende, knestående og stående. Øvelsen har mange likhetstrekk til der det hele startet sent på 1800-tallet. 300 m standardrifle har være en offisiell gren siden 1937.

300 m rifle match ligner mye på standardrifle, men i rifle match må utøverne fyre av 3 gange 40 skudd liggende, stående og knestående stilling innen et fastsatt tidsspekter. Mennene konkurrerer i en øvelse kjent som helmatch, mens kvinner bare avfyrer 3 gang 20 skudd, eller en halvmatch om det også kalles.

Privacy Policy