Pistolklubb,  Skyting

Luftpistol

Luftvåpen er en fellesbetegnelse på våpen som bruker co2 (trykkluft) eller gass til å avfyre et prosjektil/ammunisjon. Luftvåpen finnes i flere typer, både som pistol, maskinpistol og rifle/gevær. De mest vanlige er dog rifle og pistol. Begge våpnene brukes aktivt i konkurranser både i Norge og internasjonalt.

Avfyringssystem:
Uansett type luftvåpen man snakker om er de delt inn i tre kategoriene ut fra hvilken avfyringssystem de bruker. Med avfyringssystem mener vi hvilket løsning de bruker for å avfyre et prosjektil.

 

Manuell

Har man med et manuelt luftvåpen å gjøre, må man fysisk ved hjelp av muskelkraft lade våpenet. Dette gjøres ved at man pumper luft inn i tanken på våpenet eller spenner en fjær. Denne løsningen er i de fleste tilfeller i bruk på rifler, men kan også brukes på enkelte pistoler. Du har kanskje sett brukere av luftvåpen dele riflen i to, dette kalles å “knekke” våpenet.

 

Gass
Gassvåpen er et relativt nytt avfyringssystem for luftvåpen. Her bruker man en gassbeholder som sitter inne våpenet. På en pistol er beholderen å finne i grepet, mens rifler har en beholder i kolben. Kolben er den delen man setter mot skulderen før man avfyrer. Ved bruk av gass får man det man kaller et halvautomatisk våpen, det vil si at man kan avfyre flere skudd etter hverandre uten å måtte knekke/lade våpenet på nytt. Gasspistoler har de siste årene blitt laget i mer eller mindre tro kopier av ekte våpen. Dette har ofte forårsaket politiutrykninger over hele landet da personer ikke ser forskjellen på et luftvåpen og et ekte våpen. Når det kommer til konkurransevåpen har de alltid en gassbeholder festet under løpet på våpenet, og en tank på denne størrelsen kan avfyre mellom 200 og 300 skudd før den må fylles. Gassen som brukes er i de aller fleste tilfeller karbondioksid, eller CO2 som det også er kjent som.

 

Trykkluft

Luftvåpen som bruker trykkluft som avfyringssystem er veldig like gassvåpen. Prinsippet er det samme, men i stede for CO2 er beholderne fylt med trykkluft. Fordelen med trykkluft er flere, men den viktigste er at beholderen enkelt kan fylles med hjelp av en kompressor eller manuell pumpe. I likhet med gassvåpen er beholderen på konkurransevåpen plassert under løpet da det hjelper på balansen av våpenet. Trykkluftvåpen kan avfyre 2 til 300 skudd per tank.

Det finnes flere ulike typer våpen, men alle deles de inn i tre kategorier.

Geværer med luft passer best til lengre skyting da det takket være det lange løpet bygger opp mer trykk og prosjektilet går dermed lengre enn et prosjektil avfyrt fra en pistol. Luftgevær kommer både med og uten magasin.

Pistoler bruker enten gass eller manuell lading (“knekking”). Man kan fortsatt få kjøpt pistoler som må knekkes, men gass har de senere årene tatt over den største delen av markedet. I konkurranser brukes pistoler til presisjonsskyting opp til 15 meter.

Maskinpistoler med luft eller gass er ikke noe vanlig syn på en norsk skytterbane. Grunnen til det er enkel, det finnes ingen konkurransegren for maskinpistoler. Maskinpistoler fungerer ved at magasinet tømmes automatisk, så alt brukeren trenger å gjøre er å lade våpenet og trykke på avtrekkeren. På det meste kan en maskinpistol avfyre opp til ti skudd i sekundet. Om man ønsker å skyte med en maskinpistol er det å anbefale at man bruker trykkluft fremfor gass. Problemet med gass er at gassen i beholderen vil kjøles ned raskt på hurtige skuddserier, og dette vil medføre at trykket faller og våpenet blir raskt litt “slapt”.

Konkurranse
De fleste skytterklubber i Norge tilbyr både baner for luftpistolskyting og konkurranser. Det avholdes også et årlig Norgesmesterskap i luftpistolskyting. Om man ønsker å kvalifisere seg for mesterskapet må man bli medlem av en skytterklubb og kvalifisere seg via regionale konkurranser.

Privacy Policy