Pistolklubb,  Skyting

Nybegynnerkurs

Norges skytterforbund (NSF) har gjennom årene utviklet en rekke kurs for opplæring av nye skyttere. Alle som ønsker å bli skytter bør starte med et grunnleggende sikkerhetskurs, og kurset tar for seg alt det praktiske rundt våpen og håndtering. Kurset dekker også oppbevaring og transport. De fleste skytterklubber i Norge tilbyr en lang rekke nybegynnerkurs opp til flere ganger i året. Alle klubber bruker det samme kursmateriellet, for slik er man sikret at alle som mottar våpenopplæring i Norge får samme gode opplæring.

Typer kurs

Sikkerhetskurs
Sikkerhet er en rød tråd i dette kurset, men det er også en liten del skytetrening involvert. Sikkerhetsaspektet rundt våpen og ammunisjon er omfattende, men ikke vanskelig. Man vil få opplæring i hvordan man sikrer et våpen, hvordan man lader et våpen, forsvarlig oppbevaring og transport, med mer. Vi anbefaler alle å gjennomføre dette kurset for de søker om våpentillatelse. Et gjennomført sikkerhetskurs kan også sikre at en våpensøknad vil bli raskere godkjent.

 

Nybegynnerkurs pistolskyting
Målsettingen med dette kurset er å gi deltakerne en innføring i sikkerhetsrutiner, opptreden på standplass/skytebane, grunnleggende teknikk for skyting med pistol, utvikle tekniske ferdigheter, rutiner ved pistolstevner, for å nevne noe. Etter gjennomført kurs skal deltakeren på en selvstendig måte kunne avfyre fem runder presisjonsskudd. Kurset tar også for seg mental trening og oppvarming for å unngå skader.

 

Nybegynnerkurs rifleskyting

De siste 20 årene har det blitt utviklet en rekke nye skytestillinger som nå legger grunnlaget for nasjonale og internasjonale skyttere. Dette kurset vil ta utgangspunkt i disse stillingen slik at deltakere som ønsker å konkurrere har riktig grunnlag for å gjøre så. Med unntak av sikkerhet og opptreden på standplass, vil kurset ta for seg både stående-, liggende- og knestående skyting. Liggende skytestilling er den absolutt tryggeste og mest stabile stillingen man kan lære seg. Stillingen vil for mange føles ubehagelig i starten, men med riktig opplæring er det noe man kommer raskt over. Ved fullført kurs skal alle deltakere kunne avfyre 3 runder med presisjonsskudd, i liggende, stående- og knestående stilling.

 

Nybegynnerkurs viltmålskyting
Viltmålskyting utføres utelukkende med luftvåpen. Dette kurset vil derfor gi deltakeren en grunnleggende innføring i de ulike våpentyper, samt ammunisjon. Sikkerhet vil også bli nøye gjennomgått, for selv om vi her benytter luftvåpen betyr ikke det at våpenet ikke kan forårsake alvorlige skader. Ulike skytterstillinger og konsentrasjonsøvelser er også en viktig del av kurset.

Etter endt kurs skal deltakerne kunne gjennomføre 2 runder med presisjonsskudd, hvor de må benytte både CO2 våpen og trykkvåpen.

 

Nybegynnerkurs leirdueskyting

Med ladd våpen som sportsutstyr kommer sikkerhet alltid først. Det finnes ingen grunn til å bryte sikkerhetsforskriften. Ved leirdueskyting benytter man hagle som har ammunisjon med stor spredning. Dette gjør sitt til at en hagle kan forårsake større skade enn f.eks. en rifle. I dette kurset vil man gjennomgå grunnleggende sikkerhet, hvordan man lader et våpen, hvordan man bytter tomme patroner og ulike hagltyper. Etter endt kursdeltakelse skal alle deltakere kunne lade og gjennomføre 5 runder med skudd, både med haglegevær og halvautomat, også kjent som pumpehagle. 

 

Gjennomføring
Alle kurs som følger kursopplegget til Norges skytterforbund tar mellom 10 og 18 timer, avhengig av hvilket kurs man deltar på. I de aller fleste tilfeller vil kursene bli lagt til helgedager så fremt dette lar seg gjennomføre med godkjent instruktør. Kursmateriell vil være tilgjengelig hos din lokale klubb og koster 150 kroner pr. kurs. Alle deltakere som gjennomfører et kurs i regi av Norges skytterforbund vil bli tildelt offisielt kursbevis for sin deltakelse.

 

Pris:
Prisen for deltakelse på et kurs vil variere noe ut fra antall timer kurset tar. Norges skytterforbund har laget en veiledende prisliste for de ulike kursene, men det er opp til den enkelte klubb å avgjøre hva kursene skal koste. Enkelte klubber vil nødvendigvis være dyrere enn andre, da det i enkelte tilfeller må leies inn uavhengige instruktører.

Privacy Policy